מסכה III

מסכה III
מַסֵּכָה III (homiletic play, = מַסֵּי כָה, v. אֲסִי) thus healing. Ex. R. s. 42, end (read:) לשון סודסי הוא … כך אני מרפא אותןוכ׳ (v. סוּרְסִי) it is a contraction; the Lord says, ‘Shall I thus cure them?, as we read (Ex. 32:8–9): ‘They have made themselves a molten calf … ‘and the Lord said unto Moses, I have seen this people, and behold, it is a stiffnecked people (i. e. it is incurable).

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”